Politica de confidentialitate

Politica de confidentialitate

Cine suntem

Adresa acestui site este: https://inchiriereminiexcavator.ro/, iar toate informațiile despre noi le gasiti publicate în subsolul fiecarei pagini web si in pagina de contact

Ce date personale colectăm și de ce le colectăm

Comentarii

Când vizitatorii lasă comentarii pe site, colectăm datele arătate în formularele de comentarii, dar și adresa IP a vizitatorului și șirul agenților utilizator din navigator pentru a ne ajuta la detectarea spamului. Un șir făcut anonim (numit și hash), creat din adresele tale de email, poate fi furnizat serviciului Gravatar pentru a vedea dacă îl folosești. Politica de confidențialitate a serviciului Gravatar este disponibilă aici. După aprobarea comentariului, fotografia ta de profil este vizibilă pentru public, exact lângă comentariul tău.

Media

Dacă expediezi imagini, sau le încarci pe website, ar trebui să elimini datele de locație înglobate (EXIF GPS), deoarece vizitatorii acestui site pot descărca și extrage toate datele de localizare din respectivele imagini.

Formulare de contact

Menționăm că utilizăm și păstrăm datele trimise prin formularele noastre de contact și programare numai pentru o anumită perioadă de timp, doar în scopul deservirii clienților, dar nu folosim informațiile transmise prin intermediul acestor formulare în scopuri de marketing.

Cookie-uri

Dacă lași un comentariu pe acest site, poți opta pentru salvarea în cookie-uri a numelui, adresei de email și a paginii tale web. Acestea sunt pentru confortul tău, astfel nu mai trebuie să le completezi din nou când lași un alt comentariu. Aceste cookie-uri vor fi valabile un an. Dacă ai un cont și te autentifici în acest sit, vom seta un cookie temporar pentru a determina dacă navigatorul tău acceptă cookie-uri. Acest cookie nu conține date personale și este eliminat când închizi navigatorul. Când te autentifici, vom seta și câteva cookie-uri pentru a-ți salva informațiile de autentificare și opțiunile de afișare pe ecran. Cookie-urile de autentificare sunt păstrate două zile, iar cele pentru opțiuni de afișare pe ecran sunt păstrate un an. Dacă selectezi „Ține-mă minte”, cookie-urile tale de autentificare vor fi păstrate două săptămâni. Dacă te dezautentifici din cont, cookie-urile de autentificare vor fi eliminate. Dacă editezi sau publici un articol, un cookie suplimentar va fi salvat în navigatorul tău. Acest cookie nu include date personale și indică pur și simplu ID-ul articolului pe care tocmai l-ai editat (el expiră după 1 zi).

Date analitice

Folosim pachete de servicii analitice Google Analytics, Google Adwords și Google Tag. Politica de confidențialitate a serviciilor Google este disponibilă aici.

Conținut înglobat de pe alte situri web

Articolele din acest site pot include conținut înglobat (video, imagine sau text). Conținutul înglobat de pe alte siteuri web se comportă exact la fel ca și cum vizitatorii au vizualizat acel site web. Aceste site-uri web pot să colecteze date despre tine, să folosească cookie-uri, să înglobeze urmărirea suplimentară a terților și să-ți monitorizeze interacțiunea cu conținutul înglobat, inclusiv să-ți urmărească interacțiunea cu conținutul înglobat dacă ai un cont și ești autentificat în acel website.

Cu cine partajăm datele tale

Partajăm datele tale numai cu furnizorul serviciilor de găzduire al acestui domeniu web. Politica de confidențialitate a serviciilor Claus Web este disponibilă aici.

Cât timp îți păstrăm datele

Dacă lași un comentariu, comentariul și metadatele lui sunt păstrate pe o perioadă nedeterminată. Așa putem recunoaște și aproba automat toate comentariile următoare în loc să le ținem într-o coadă pentru moderare. Pentru utilizatorii care se înregistrează pe acest website (numai în cazul în care această opțiune este activată), stocăm și informațiile personale pe care le furnizează în profilul lor de utilizator. Toți utilizatorii își pot vedea, edita sau șterge informațiile personale oricând (dar nu își pot schimba numele de utilizator). De asemenea, administratorii acestui website pot vedea și edita aceste informații.

Ce drepturi ai asupra datelor tale

Dacă ai un cont sau ai lăsat comentarii pe acest site, poți cere să primești un fișier de export cu datele personale pe care le deținem despre tine, inclusiv toate datele pe care ni le-ai furnizat. De asemenea, ne poți cere să ștergem toate datele personale pe care le deținem despre tine. Acestea nu includ toate datele pe care suntem obligați să le păstrăm în scopuri administrative, juridice sau de securitate.

Unde îți trimitem datele

Comentariile vizitatorilor pot fi verificate printr-un serviciu automat de detectare a spamului.

Care sunt datele noastre de contact

Orice persoană preocupată în mod special de confidențialitate, poate intra în legătură directă cu reprezentantul https://inchiriereminiexcavator.ro/contact prin apel telefonic la numărul +40729.96.99.92, sau poate trimite un mesaj text prin intermediul formularului de contact

Cum îți protejăm datele

Îți protejăm absolut toate datele tale personale prin măsuri tehnice de securitate (certificat SSL, criptare de informații, autentificare pe două niveluri), cât și prin activitatea unei persoane responsabile cu protecția datelor.

Ce proceduri avem la dispoziție pentru încălcarea securității datelor

Procedura încălcărilor privind securitatea datelor, chiar dacă sunt reale sau doar potențiale, cum ar fi sisteme interne de raportare. Suntem dotați cu sisteme interne de raportare, mecanisme de contact și programe de raportare automată a erorilor. Conform Articolului 33 din GDPR va fi obligatoriu ca o organizație cu rol de operator să raporteze autorității sale de supraveghere orice breșă de securitate a datelor personale în termen de 72 de ore de la conștientizarea acesteia. Dacă această cerință nu este îndeplinită, raportul final trebuie însoțit de o explicație a întârzierii. Notificarea trebuie să includă informații specifice, inclusiv o descriere a măsurilor luate pentru a soluționa breșa și pentru a atenua posibilele efecte secundare. În cazul în care breșa poate avea ca rezultat un risc ridicat pentru drepturile și libertățile persoanelor fizice, indivizii înșiși trebuie să fie contactați „fără întârzieri nejustificate”. Acest contact nu va fi necesar dacă există măsuri de protecție adecvate – în esență, criptare – pentru a elimina pericolul pentru persoanele vizate. În Articolul 33 – Notificarea unei încălcări a datelor cu caracter personal către autoritatea de supraveghere, se specifică foarte clar că:
 • Raportarea în situația apariției unor breșe de securitate este obligatorie pentru orice operator de date personale;
 • Operatorii trebuie să raporteze către autorităților de supraveghere competente orice încălcare a condițiilor de siguranță fără întârzieri nejustificate;
 • Dacă este posibil, nu mai târziu de 72 de ore de la prima conștientizare;
 • Dacă raportarea nu este făcută în termen de 72 de ore, trebuie furnizată o justificare a întârzierii;
 • Nu este necesară notificarea cazurilor în care încălcarea este «puțin probabil să ducă la un risc pentru drepturile și libertățile» persoanelor vizate;
 • Dacă breșa de securitate este constatată de către un procesator de date, acesta trebuie să notifice operatorul cu care colaborează fără întârzieri nejustificate.

Ce informații trebuie să conțină notificarea unei breșe de securitate?

Elementele esențiale care trebuie să se regăsească într-o notificare se referă la:
 • natura încălcării datelor cu caracter personal;
 • categoriile și numărul aproximativ al persoanelor implicate;
 • categoriile și numărul aproximativ al înregistrărilor de date cu caracter personal în cauză;
 • numele și datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor (în cazul în care organizația dvs. dispune de unul) sau orice alt punct de contact de unde pot fi obținute mai multe informații;
 • descriere a consecințelor probabile ale încălcării datelor cu caracter personal;
 • descriere a măsurilor luate sau propuse a fi luate pentru a face față încălcării datelor cu caracter personal dacă este cazul, o descriere a măsurilor luate pentru a atenua eventualele efecte adverse.

Ce trebuie să pregătim pentru raportarea breșelor?

Nimeni nu își dorește asta, dar o bună pregătire pentru situațiile de urgență implică și stabilirea clară a responsabilităților și procedurilor de urmat. Cum vă puteți pregăti mai bine pentru raportarea încălcărilor de securitate?
 • În primul rând ar trebui să vă asigurați că personalul dvs. înțelege ce reprezintă o încălcare a datelor și că aceasta este mai mult decât o pierdere de date cu caracter personal;
 • Apoi, ar trebui să vă asigurați că aveți o procedură de raportare internă a breșelor. Acest lucru va facilita luarea deciziilor cu privire la necesitatea notificării autorității de supraveghere sau a persoanelor vizate;
 • Nu în ultimul rând, având în vedere perioadele scurte de timp pentru raportarea unei breșe, este important să existe proceduri robuste de detectare a incidentului, investigații și proceduri de raportare internă.

Când nu suntem obligați să notificăm persoanele vizate?

În Articolul 34: Informarea persoanei vizate cu privire la încălcarea securităţii datelor cu caracter personal, Alineatul 3 regulamentul stipulează că informarea persoanei vizate nu este necesară în cazul în care este îndeplinită oricare dintre următoarele condiţii:
 • operatorul a implementat măsuri de protecţie tehnice şi organizatorice adecvate, iar acestea au fost aplicate în cazul datelor cu caracter personal afectate de încălcarea securităţii datelor cu caracter personal, în special măsuri prin care se asigură că datele cu caracter personal devin neinteligibile oricărei persoane care nu este autorizată să le acceseze, cum ar fi criptarea;
 • operatorul a luat măsuri ulterioare prin care se asigură că riscul ridicat pentru drepturile şi libertățile persoanelor vizate nu mai este susceptibil să se materializeze;
 • informarea ar necesita un efort disproporționat. În această situație, se efectuează în loc o informare publică sau se ia o măsură similară prin care persoanele vizate sunt informate într-un mod la fel de eficace.

De la care părți terțe primim date

Nu folosim și nu primim date despre utilizatori de la agenții de publicitate sau de la alte părți terțe.

Ce decizii luăm și ce profiluri realizăm automat cu datele utilizatorilor ?

Nu oferim servicii care includ luarea automată a deciziilor fără intervenție umană (solicitări de credite sau profiluri publicitare).

Cerințe pentru divulgarea unei afaceri controlată de guvern

Nu desfășurăm afaceri controlate de guvern și nu suntem supuși unor legi suplimentare privind confidențialitatea datelor.

Termeni si conditii

https://inchiriereminiexcavator.eu/ oferă acces liber la site-ul https://inchiriereminiexcavator.ro/ şi vă autorizează să vizualizaţi, imprimaţi şi să transmiteţi informaţii existente pe site doar în scopuri personale, noncomerciale. Dreptul de copyright pentru informaţiile existente pe acest site este deţinut de https://inchiriereminiexcavator.ro/ sau de partenerii săi. Nici un material de pe acest site nu poate fi reprodus parţial, integral sau modificat fără permisiunea anterioară explicită, prin acord scris cu https://inchiriereminiexcavator.ro/ sau partenerii săi. Conţinutul acestui site, textele, grafica, fotografiile, software-ul, logo-urile şi orice alte materiale prezente pe site sunt protejate de legea dreptului de autor şi sunt proprietatea https://inchiriereminiexcavator.ro/ sau a partenerilor săi. Este interzisă crearea de legături cu acest site ale altor site-uri sau invers, fără un acord prealabil scris. În situaţiile în care acest lucru se întâmplă fără acordul scris explicit al https://inchiriereminiexcavator.ro/, https://inchiriereminiexcavator.ro/ nu îşi ia responsabilitatea pentru site-urile neafiliate cu care acesta ar putea fi legat, pentru materialele postate pe acest site de către alte persoane decât cele autorizate de https://inchiriereminiexcavator.ro/ şi îşi rezervă dreptul de a solicita sancţionarea conform legislaţiei în vigoare a oricărei acţiuni de acest tip, care nu are acordul său prealabil. https://inchiriereminiexcavator.ro/ sau terţe părţi pot furniza autorizat, prin intermediul site-ului, legături (“link”-uri) către alte pagini sau resurse World Wide Web. https://inchiriereminiexcavator.ro/ nu garantează, nu este şi nu poate fi făcut responsabil în nici un fel de disponibilitatea acestora, de forma, conţinutul, publicitatea, produsele sau alte materiale disponibile pe site-urile respective. https://inchiriereminiexcavator.ro/ nu va fi responsabil sau pasibil de a plăti despagubiri, direct sau indirect, pentru orice pagubă sau pierdere cauzată sau presupusă a fi fost cauzată de sau în legătură cu folosirea sau încrederea în informaţiile, conţinutul, bunurile sau serviciile puse la dispoziţie de site-urile respective. Reproducerea, copierea, multiplicarea, vinderea, revinderea sau exploatarea unei părţi a serviciilor, accesul sau folosirea serviciilor sau informaţiilor puse la dispoziţie de https://inchiriereminiexcavator.ro/ prin intermediul site-ului într-un mod care violează legislaţia românească sau internaţională în materie de drept de autor şi proprietate intelectuală, implică răspunderea civilă sau penală pentru astfel de acţiuni. https://inchiriereminiexcavator.ro/ îşi rezervă dreptul de a împiedica prin orice mijloace contactarea şi utilizarea acestui site şi de a solicita sancţionarea conform legislaţiei în vigoare a persoanelor implicate, dacă există dovada că scopul este distrugerea sau alterarea site-lui, a conţinutului sau securităţii acestuia sau încercarea de a ataca sau discredita https://inchiriereminiexcavator.ro/ sau partenerii săi, produsele, serviciile şi angajaţii acestora. Schimbarea acestor termeni si conditii https://inchiriereminiexcavator.ro/ isi rezerva dreptul de a modifica acesti termeni si conditii fara o notificare, de aceea te rugam sa verifici aceasta pagina frecvent. Termenii si conditiile modificate vor intra in vigoare doar in momentul in care sunt publicati pe website. Rezolvarea disputelor Eventualele dispute vor fi solutionate pe cale amiabila intre https://inchiriereminiexcavator.ro/ si Utilizator. Legea aplicabila este legea din Romania, iar instantele din Romania vor avea drept exclusiv de solutionare a oricaror conflicte sau dezacorduri intre Utilizatori si https://inchiriereminiexcavator.ro/ ca urmare a folosirii Site-ului, aplicatiilor sau a oricarui continut din acestea, conform acestor termeni si conditii.